IIMC Alumni Association

Chapters and Sub Chapters

 

Uttar Pradesh Chapter

President- Santosh Valmiki, HJ, 1989-90, Delhi

Vice-President- Dayashankar Shukla Sagar, HJ, 1991-92, Delhi

Vice President- Naseerudeen Haidar Khan, HJ, 1991-92, Delhi

Vice President- Pradeep Mishra, HJ, 1989-90, Delhi

General Secretary- Pankaj Jha, HJ, 1997-98, Delhi

Organisation Secretary-Kamlesh Rathore
Secretary- Ansumaan Tiwari, HJ, 1990-91, Delhi

Secretary- Arshi Rafique, EJ, 2000-01, EJ, Delhi

Secretary- Arvind Shukla, HJ, 2005-06, Delhi

Treasurer- Laxmi Shankar Mishra- HJ, 2009-10, Delhi

PRO- Shubhi Chanchal- HJ, 2011-12, Delhi

Western Uttar Pradesh Sub Chapter, Meerut

President- Pradeep Mishra, HJ- 1989-90, Delhi

Vice-President- Shambhu Bhadra, HJ, 1997-98, Delhi

General Secretary- Arvind Shukla- HJ, 2005-06, Delhi

Treasurer- Rakesh Pandey- HJ, 2004-05, Delhi

Organisation Secretary- Samarth Saraswat, HJ, 2011-12, Delhi

Executive Member- Subhash Chand, RTV, 2003-04, Delhi

Executive Member- Brahamanand Mishra, HJ, 2011-12, Delhi

Kanpur Sub Chapter, Kanpur

Praveen Mohta (2004-05) - President
Ms. Vrishali Jain (2015-16)- General Secretary 
Mr. Anurag Gupta  (2013-14)- Treasurer 
Ms. Shikha Singh (2009-10)- Executive Member
Mr. Sachin Dixit (2009-10)- Executive Member
Ms. Avinash Dwivedi (2015-16)- Executive Member 
Facebook Group- Uttar Pradesh Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/396534643756456/Maharashtra Chapter

President- Ms. Gayatri Srivastava (EJ, 1996-97)

Vice President- Mr. Dhananjay Roy (EJ, 2002-03)
General Secretary- Mr. Devidutta Tripathy (EJ, 2003-04)
Organisation Secretary- Ms. Kamini Patil (HJ, 2012-13)
Treasurer- Ms. Dolly Bansiwar (RTV, 2012-13)
Executive Member- Mr. Suryakant Mishra (EJ, 1993-94)
Executive Member- Mr. Braj Kishore (EJ, 1995-96)
Executive Member- Mr. Virendra Mishra (HJ, 1996-97)
Executive Member- Mr. Neeraj Bajpai (HJ, 1996-97)
Executive Member- Ms. Sonam Saini (EJ, 2011-12) 
Pune Sub Chapter

President- Debarati Mukharjee, EJ, 2008-09, New Delhi
General Secretary- Gasha Aeri, RTV, 2008-09, New Delhi
Organisation Secretary- Neha Dave, Ad-PR, 2011-12, New Delhi
Treasurer- Deepak Sinha, EJ, 2010-11, New Delhi
Facebook Group- Maharashtra Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/517719304913678/

 

Odisha Chapter

President- Sanjay Sahoo (EJ, 2002-03, Dhenkanal)
Vice President- Pratyush Kumar Saa (OJ, 2007-08, Dhenkanal)
General Secretary- Jyoti Prakash Mohapatra (OJ, 2002-03, Dhenkanal)
Organization Secretary- Sudhsansu Patro (OJ, 2007-08, Dhenkanal)
Treasurer & Spokesperson- Kishan Barai (OJ, 2013-14, Dhenkanal)
Joint Secretary- Ruby Nanda (EJ, 2006-07, Delhi)
Executive Member- Kasturi Roy (EJ, 1993-94, Dhenkanal)
Executive Member- Byomkesh Biswal (EJ, 1999-2000, Dhenkanal)
Executive Member- Manaswini Mishra (EJ, 2000-2001, Dhenkanal)
Executive Member- Chidananda Jena (OJ, 2014-15, Dhenkanal)
Executive Member- Smruti Ranjan Biswal (OJ, 2013-14, Dhenkanal)
Executive Member- Sukanya Jena (OJ, 2016-17, Dhenkanal)
Executive Member- Ganesh Prasad Sahoo (OJ, 2014-15, Dhenkanal)
Facebook Group- Odisha Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/248342191961454/
 

Bihar Chapter

President- Bhola Nath- 1990-91- HJ, Delhi

Vice-President- KK Lall- 1990-91- HJ, Delhi

Vice-President- Rajiv Ranjan- 1991-91, HJ, Delhi

General Secretary- Mr. Saqib Khan

Organisation Secretary- Mr. Abhimanyu Kumar Saha

Secretary & Treasurer- Ms. Banjot Kaur

Facebook Group- Bihar Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/519631814728424/

 

 

Jharkhand Chapter

President- Mr. Manoj Kumar

Vice President- Mr. Kumar Rajesh, Mr. Amit Kumar Gupta

General Secretary- Mr. Ankush Singh

Secretary- Mr. Ashwani Nigam, Mr. Pranav Pratyush

Treasurer- Mr. Ranjeet Kumar Singh

Organisation Secretary- Mr. Puja Arpita Oraon

Executive Members- Mr. Kishore Kumar, Mr. Anupam Rana, Mr. Vinay Saurabh, Mr. Satya Prakash Chaudhary, Mr. Divyanshu, Mr. Mukesh Kumar, Mr. Amish, Mr. Navedu Shekhar Pandey, Ms. Manisha Singh, Mr. Ranjeet Kumar, Ms. Deepika, Mr. Rajesh Kumar.

Facebook Group- Jharkhand Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/436548443061326/

 

Punjab-Haryana-Himachal Chapter

President- Alice Guram, EJ, 1991-92m Delhi

Vice President- Hindol Basu, RTV, 2006-07, Delhi

Vice President- Gajendra Singh Bhati, HJ, 2008-09, Delhi

General Secretary- Muni Shankar, HJ, 2011-12, Delhi

Secretary- Lata Kashyap, HJ, 2009-10, Delhi

Treasurer- Mahendra Kumar, HJ, 2009-10, Delhi

Executive Member- Radhe Krishna- Ad-PR, 2010-11, Delhi

Executive Member- Inderjeet Yadav, HJ, 2010-11, Delhi

Facebook Group- Punjab-Haryana-Himachal Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/143511589129388/

 

 

 

Madhya Pradesh Chapter

President- Mr. Anil Saumitra 

Vice-President- Mr. Vijay Dubey 
General Secretary- Ms. Ananya Moitra as
Organisation Secretary- Mr. Amit Pathe 
Treasurer- Mr. Pankaj Sharma 
Coordinator- Mr. Santosh Kumar 
Indore Sub Chapter

Coordinator- Gaurav Shrivastava, Ad-PR, 2004-05, Delhi

Facebook Group- Madhya Pradesh Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/171619099647913/

 


Chhattisgarh Chapter

President- Ms. Sangeeta Madan Rasaily (AD&PR, 1990-91)
Vice President- Mr. Vinod Kumar (HJ, 2002-03)
General Secretary- Mr. Santosh Kumar (HJ, 1991-92)
Treasurer- Mr. Harsh Dubey (HJ, 2014-15)
Organisation Secretary- Mr. Mrigendra Pandey (HJ, 2005-06)
Executive Member- Mr. Neeraj Mishra (EJ, 1990-91)
Executive Member- Mr. Bishnu Kumar (RTV, 2008-09)
Executive Member- Mr. Vikash Sahu (HJ, 2014-15) 
Facebook Group- Chhattisgarh Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/482684221770564/


 

Gujarat Chapter

President- Pradeep Mallik- PGDJ-1985-86, Delhi

General Secretary- Arvind Kumar, EJ, 2003-04, Delhi

Treasurer- Piyush Mishra- EJ, 2012-13, Amravati
Facebook Group- Gujarat Based Alumni JOIN PLEASE

 

https://www.facebook.com/groups/527272557292112/

 

 

Rajasthan Chapter

Patrons: Anurag Vajpa​y​i ​(1991-92 HJ) & Shalini Joshi ​​(HJ 1994-95)​​

President: Amrita Maurya ​(HJ 1994-95)​
Vice President: Nalin Kumar​ (HJ 1995-96)​
General Secretary: ​S​achin Saini​ (EJ 2006-07)​
Secretary: Madhav Sharma​ (RTV 2012-13)​
Treasurer: Sumit Bhag​a​sara​ (HJ 2014-15)​
Executives  (10 members ):
​Ratan Singh Shekhawat​ (HJ 2004-05)​
Abhishek Singhal​ (HJ​ 2001-02)
Vivek Jadon​ (HJ 2001-02)​ 
Nitin ​ Kumar ​Mittal​ (EJ 1999-2000)
​Gunjan Jain​ (HJ 2010-11)
Ravi Sharma​ (HJ 2010-11)​
Ankit Dhaka​ (HJ 2012-13)​​
Kiran Kindo ​(HJ 2012-13)​
Mohar Singh Meena​ (HJ 2014-15)​
Ajay Kumar Jakhar​ (RTV 2015-16)​
Facebook Group- Rajasthan Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/226811710784671/

 

West Bengal Chapter

President- Mr. Subir Bhaumik, EJ, 1982-83, Delhi

General Secretary- Piyali Chatterjee, RTV, 2011-12, Delhi
Treasurer- Mr. Saptarishi Majumdar, Ad-PR, 2005-06, Delhi

Facebook Group- West Bengal Based Alumni JOIN PLEASE

http://www.facebook.com/groups/452158791507252/

 

 

Andhra Pradesh and Telangana Chapter 
President- Byomakesh Biswal
Vice Presidents- Santiswarupa Samantaray, Niharkanta Panda, Chetan Mallik
General Secretary- Rajesh Parida
Secretary- Ashok Pattanaik, Jayanta Sahu, Manoj Das, Safi Ahmed
Organisation Secretary- Santiswarupa Samantaray
Treasurer- Sucharita Sahu
Exeutive Members- Abinash Mohapatra, Arpita Aparajita

Facebook Group- Andhra Pradesh Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/284392744996603/

 

 

Karnataka Chapter

President- Ramesh Muniyappa (EJ- Delhi, 1991-92 Batch) 
General Secretary- Rama Nedungadi ((Ad & PR- Delhi, 1991-92 Batch) 
Organisation Secretary- Chaithanya Krishnaraju (Ad & PR- Delhi, 2013-14 Batch)
Treasurer- Ms. Surabhi Shandilya (EJ- Dhenkanal, 2010-11 Batch) 
Facebook Group- Karnataka Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/iimcaak/

 

 

Tamil Nadu Chapter

President- Amar Nath, HJ, 1996-97, Delhi

General Secretary- Sneha Bhattacharjee, EJ, 2009-10, Dhenakanal

Treasurer- Hussain Kodinhi, RTV, 2004-05, Delhi

Facebook Group- Tamil Nadu Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/478138872225117/

 

 


North East Chapter

President: Samudragupta Kashyap
Vice-president: Jahnabi Phookan, Manoj Khandelwal, Numal MahattaGeneral Secretary: Teresa Rehman
Treasurer: Manas Pratim Sarma
Liasoning Secretary: Akansha Bhagawati

Facebook Group- North East Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/138079746341602/

 

Singapore Chapter

President- Zafar Anjum, EJ, 1995-96 Batch, Delhi
General Secretary- Saurabh Chaturvedi, EJ, 2006-07 Batch, Delhi
Treasurer- Rayana Pandey, EJ, 2006-07 Batch, Delhi

Facebook Group- Singapore Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/343261772448507/


Uzbekistan Chapter 
Mr. Beruni S. Alimov, President
Fotimakhon Makhsimova, General Secretary
Facebook Group- Uzbekistan Based Alumni JOIN PLEASE
https://www.facebook.com/groups/857641557592935/ 
 

Kerala Chapter

Coordinator- Neethu Mohan, EJ, 2011-12, Delhi

Joint Coordinator- Mr. Muhsin, EJ, 2009-10, Dhenkanal

Facebook Group- Kerala Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/507088472657328/

 

 

Uttarakhand Chapter

Coordinator- Priyanka Goswami, HJ, 2012-13, Delhi

Facebook Group- Uttarakhand Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/235102439954112/

 

 

United Kingdom Chapter

Coordinator- Rakesh Nayak, EJ, 2002-03, Delhi

Facebook Group- United Kingdom Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/534525326557840/

 

 

Australia Chapter

Coordinator- Balesh Singh Dhankhar, EJ, 2004-05, Dhenkanal

Facebook Group- Australia Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/201019530034857/

LOGIN OR SIGNUP
BECOME A MEMBER

Alumni of Indian Institue of Mass Communication (IIMC) are encouraged to become members of IIMC Alumni Association to associate with IIMCAA activities and gain access to network opportunities to registered members.

Membership at IIMCAA is at 500 INR per year. Lifetime membership is 10000 INR. Advisory board membership is 5000 INR and above annually.

All membership fees are excluding GST. GST of 18% is applicable on all membership fees. In case you are not a member, you may signup and pay the fees online.

For renewal of membership, please select the renew membership on the signup page.