Pan-India & Abroad IIMCAA Network List

President- Santosh Valmiki, HJ, 1989-90, Delhi
Vice-President- Dayashankar Shukla Sagar, HJ, 1991-92, Delhi
Vice President- Naseerudeen Haidar Khan, HJ, 1991-92, Delhi
Vice President- Pradeep Mishra, HJ, 1989-90, Delhi
General Secretary- Pankaj Jha, HJ, 1997-98, Delhi
Organisation Secretary-Kamlesh Rathore
Secretary- Ansumaan Tiwari, HJ, 1990-91, Delhi
Secretary- Arshi Rafique, EJ, 2000-01, EJ, Delhi
Secretary- Arvind Shukla, HJ, 2005-06, Delhi
Treasurer- Laxmi Shankar Mishra- HJ, 2009-10, Delhi
PRO- Shubhi Chanchal- HJ, 2011-12, Delhi

Western Uttar Pradesh Sub Chapter, Meerut

President- Pradeep Mishra, HJ- 1989-90, Delhi
Vice-President- Shambhu Bhadra, HJ, 1997-98, Delhi
General Secretary- Arvind Shukla- HJ, 2005-06, Delhi
Treasurer- Rakesh Pandey- HJ, 2004-05, Delhi
Organisation Secretary- Samarth Saraswat, HJ, 2011-12, Delhi
Executive Member- Subhash Chand, RTV, 2003-04, Delhi
Executive Member- Brahamanand Mishra, HJ, 2011-12, Delhi

Kanpur Sub Chapter, Kanpur

Praveen Mohta (2004-05) – President
Ms. Vrishali Jain (2015-16)- General Secretary
Mr. Anurag Gupta  (2013-14)- Treasurer
Ms. Shikha Singh (2009-10)- Executive Member
Mr. Sachin Dixit (2009-10)- Executive Member
Ms. Avinash Dwivedi (2015-16)- Executive Member
Facebook Group- Uttar Pradesh Based Alumni JOIN PLEASE

President- Ms. Gayatri Srivastava (EJ, 1996-97)

Vice President- Mr. Dhananjay Roy (EJ, 2002-03)
General Secretary- Mr. Devidutta Tripathy (EJ, 2003-04)
Organisation Secretary- Ms. Kamini Patil (HJ, 2012-13)
Treasurer- Ms. Dolly Bansiwar (RTV, 2012-13)
Executive Member- Mr. Suryakant Mishra (EJ, 1993-94)
Executive Member- Mr. Braj Kishore (EJ, 1995-96)
Executive Member- Mr. Virendra Mishra (HJ, 1996-97)
Executive Member- Mr. Neeraj Bajpai (HJ, 1996-97)
Executive Member- Ms. Sonam Saini (EJ, 2011-12)

Pune Sub Chapter
President- Debarati Mukharjee, EJ, 2008-09, New Delhi
General Secretary- Gasha Aeri, RTV, 2008-09, New Delhi
Organisation Secretary- Neha Dave, Ad-PR, 2011-12, New Delhi
Treasurer- Deepak Sinha, EJ, 2010-11, New Delhi
Facebook Group- Maharashtra Based Alumni JOIN PLEASE

President- Sanjay Kumar Sahoo, EJ, 2002-03, Dhenkanal
Vice President- Partha Sarathi Behera, OJ, 2001-02, Dhenkanal
Vice President- Arindam Das, OJ, 2004-05, Dhenkanal
Vice President- Jyoti Prakash Nayak, EJ, 2006-07, Dhenkanal
General Secretary- Jyoti Prakash Mohapatra, OJ, 2002-03, Dhenkanal
Organisation Secretary- Sudhansu Kumar Patro, OJ, 2007-08, Dhenkanal
Secretary- Punyashloka Mishra, OJ, 2007-08, Dhenkanal
Secretary- Pratyush Saa, OJ, 2007-08, Dhenkanal
Secretary- Ruby Nanda, EJ, 2006-07, Delhi
Secretary- Arup Dalai, OJ, 2006-07, Dhenkanal
Secretary- Satya Narayan Mallick, OJ, 2003-04, Dhenkanal
Treasurer-
Mr. Kishan Barai, OJ, 2013-14, Dhenkanal
Joint Secretary- Ananta Prasad, OJ, 2009-10, Dhenkanal
Joint Secretary- Ms. Sasmita Paikray, OJ, 2013, Dhenkanal
Joint Secretary- Mr. Binayak Mishra, OJ, 2012-2013, Dhenkanal
Facebook Group- Odisha Based Alumni JOIN PLEASE

https://www.facebook.com/groups/248342191961454/

President- Bhola Nath– 1990-91- HJ, Delhi
Vice-President- KK Lall– 1990-91- HJ, Delhi
Vice-President- Rajiv Ranjan– 1991-91, HJ, Delhi
General Secretary- Mr. Saqib Khan
Organisation Secretary- Mr. Abhimanyu Kumar Saha
Secretary & Treasurer- Ms. Banjot Kaur

Facebook Group- Bihar Based Alumni JOIN PLEASE

Jharkhand Chapter

President– Mr. Manoj Kumar
Vice President– Mr. Kumar Rajesh, Mr. Amit Kumar Gupta
General Secretary– Mr. Ankush Singh
Secretary– Mr. Ashwani Nigam, Mr. Pranav Pratyush
Treasurer– Mr. Ranjeet Kumar Singh
Organisation Secretary– Mr. Puja Arpita Oraon
Executive Members– Mr. Kishore Kumar, Mr. Anupam Rana, Mr. Vinay Saurabh, Mr. Satya Prakash Chaudhary, Mr. Divyanshu, Mr. Mukesh Kumar, Mr. Amish, Mr. Navedu Shekhar Pandey, Ms. Manisha Singh, Mr. Ranjeet Kumar, Ms. Deepika, Mr. Rajesh Kumar.

Facebook Group- Jharkhand Based Alumni JOIN PLEASE

President- Alice Guram, EJ, 1991-92m Delhi
Vice President- Hindol Basu, RTV, 2006-07, Delhi
Vice President- Gajendra Singh Bhati, HJ, 2008-09, Delhi
General Secretary- Muni Shankar, HJ, 2011-12, Delhi

Secretary- Lata Kashyap, HJ, 2009-10, Delhi

Treasurer- Mahendra Kumar, HJ, 2009-10, Delhi
Executive Member- Radhe Krishna- Ad-PR, 2010-11, Delhi

Executive Member- Inderjeet Yadav, HJ, 2010-11, Delhi

Facebook Group- Punjab-Haryana-Himachal Based Alumni JOIN PLEASE

President- Mr. Anil Saumitra

Vice-President- Mr. Vijay Dubey
General Secretary- Ms. Ananya Moitra as
Organisation Secretary- Mr. Amit Pathe
Treasurer- Mr. Pankaj Sharma
Coordinator- Mr. Santosh Kumar
Indore Sub Chapter
Coordinator- Gaurav Shrivastava, Ad-PR, 2004-05, Delhi
Facebook Group- Madhya Pradesh Based Alumni JOIN PLEASE
Chhattisgarh Chapter

President- Ms. Sangeeta Madan Rasaily (AD&PR, 1990-91)
Vice President- Mr. Vinod Kumar (HJ, 2002-03)
General Secretary- Mr. Santosh Kumar (HJ, 1991-92)
Treasurer- Mr. Harsh Dubey (HJ, 2014-15)
Organisation Secretary- Mr. Mrigendra Pandey (HJ, 2005-06)
Executive Member- Mr. Neeraj Mishra (EJ, 1990-91)
Executive Member- Mr. Bishnu Kumar (RTV, 2008-09)
Executive Member- Mr. Vikash Sahu (HJ, 2014-15)

Facebook Group- Chhattisgarh Based Alumni JOIN PLEASE
President- Pradeep Mallik- PGDJ-1985-86, Delhi
General Secretary- Arvind Kumar, EJ, 2003-04, Delhi
Treasurer- Piyush Mishra- EJ, 2012-13, Amravati
Facebook Group- Gujarat Based Alumni JOIN PLEASE
Patrons: Anurag Vajpa​y​i ​(1991-92 HJ) & Shalini Joshi ​​(HJ 1994-95)​​
President: Amrita Maurya ​(HJ 1994-95)​
Vice President: Nalin Kumar​ (HJ 1995-96)​
General Secretary: ​S​achin Saini​ (EJ 2006-07)​
Secretary: Madhav Sharma​ (RTV 2012-13)​
Treasurer: Sumit Bhag​a​sara​ (HJ 2014-15)​
Executives  (10 members ):
​Ratan Singh Shekhawat​ (HJ 2004-05)​
Abhishek Singhal​ (HJ​ 2001-02)
Vivek Jadon​ (HJ 2001-02)​
Nitin ​ Kumar ​Mittal​ (EJ 1999-2000)
​Gunjan Jain​ (HJ 2010-11)
Ravi Sharma​ (HJ 2010-11)​
Ankit Dhaka​ (HJ 2012-13)​​
Kiran Kindo ​(HJ 2012-13)​
Mohar Singh Meena​ (HJ 2014-15)​
Ajay Kumar Jakhar​ (RTV 2015-16)​
Facebook Group- Rajasthan Based Alumni JOIN PLEASE
President- Mr. Subir Bhaumik, EJ, 1982-83, Delhi
General Secretary- Piyali Chatterjee, RTV, 2011-12, Delhi
Treasurer- Mr. Saptarishi Majumdar, Ad-PR, 2005-06, Delhi
Facebook Group- West Bengal Based Alumni JOIN PLEASE
Andhra Pradesh and Telangana Chapter 
President- Byomakesh Biswal
Vice Presidents- Santiswarupa Samantaray, Niharkanta Panda, Chetan Mallik
General Secretary- Rajesh Parida
Secretary- Ashok Pattanaik, Jayanta Sahu, Manoj Das, Safi Ahmed
Organisation Secretary- Santiswarupa Samantaray
Treasurer- Sucharita Sahu
Exeutive Members- Abinash Mohapatra, Arpita Aparajita
Facebook Group- Andhra Pradesh Based Alumni JOIN PLEASE
President- Ramesh Muniyappa (EJ- Delhi, 1991-92 Batch) 
General Secretary- Rama Nedungadi ((Ad & PR- Delhi, 1991-92 Batch) 
Organisation Secretary- Chaithanya Krishnaraju (Ad & PR- Delhi, 2013-14 Batch)
Treasurer- Ms. Surabhi Shandilya (EJ- Dhenkanal, 2010-11 Batch)
Facebook Group- Karnataka Based Alumni JOIN PLEASE

President- Amar Nath, HJ, 1996-97, Delhi
General Secretary- Sneha Bhattacharjee, EJ, 2009-10, Dhenakanal
Treasurer- Hussain Kodinhi, RTV, 2004-05, Delhi
Facebook Group- Tamil Nadu Based Alumni JOIN PLEASE

North East Chapter

President: Samudragupta Kashyap
Vice-president: Jahnabi Phookan, Manoj Khandelwal, Numal MahattaGeneral Secretary: Teresa Rehman
Treasurer: Manas Pratim Sarma
Liasoning Secretary: Akansha Bhagawati
Facebook Group- North East Based Alumni JOIN PLEASE

President- Zafar Anjum, EJ, 1995-96 Batch, Delhi
General Secretary- Saurabh Chaturvedi, EJ, 2006-07 Batch, Delhi
Treasurer- Rayana Pandey, EJ, 2006-07 Batch, Delhi
Facebook Group- Singapore Based Alumni JOIN PLEASE
Uzbekistan Chapter
Mr. Beruni S. Alimov, President
Fotimakhon Makhsimova, General Secretary
Facebook Group- Uzbekistan Based Alumni JOIN PLEASE
https://www.facebook.com/groups/857641557592935/

Coordinator- Neethu Mohan, EJ, 2011-12, Delhi
Joint Coordinator- Mr. Muhsin, EJ, 2009-10, Dhenkanal
Facebook Group- Kerala Based Alumni JOIN PLEASE
Coordinator- Priyanka Goswami, HJ, 2012-13, Delhi
Facebook Group- Uttarakhand Based Alumni JOIN PLEASE

Coordinator- Rakesh Nayak, EJ, 2002-03, Delhi
Facebook Group- United Kingdom Based Alumni JOIN PLEASE
Coordinator- Balesh Singh Dhankhar, EJ, 2004-05, Dhenkanal
Facebook Group- Australia Based Alumni JOIN PLEASE
Coordinator-Talks Underway
Facebook Group- UAE Based Alumni JOIN PLEASE
http://feeds.feedburner.com/ IimcAlumniAssociation

Leave a Comment