Governing Council

Governing Council Members

President- Kalyan Ranjan
General Secretary- Sadhna Arya 

 

Governing Council Members- From Central Committee

Kitty Mukhrjee

Harshendra Singh Verdhan

Kaushal Vishwakarma

Pratham Dwivedi

Prabhat Upadhyay

Sadhna Arya

Neeraj Jha

Dadan Vishwakarma

Sugam Singhal

Atul Gupta

Jassem Ul Haque

Badri Nath

Shreesh Chandra Singh

Simrat Gulati

Nitin Pradhan

Eshani Mathur

Ajay Anand

Gargi Bhardwaj

 

Governing Council Members- From Chapter/ Sub Chapter Committees

Sanjay Sahoo- Odisha Chapter
Jyoti Prakash Mohapatra- Odisha Chapter
Santosh Valmiki- Uttar Pradesh Chapter
Pankaj Jha- Uttar Pradesh Chapter
Sachin Dixit- Kanpur Sub Chapter
Devansh Awasthi- Kanpur Sub Chapter
Gayatri Srivastava- Maharashtra Chapter
Neeraj Bajpai- Maharashtra Chapter
Sujata Sabnis- Pune Sub Chapter
Gasha Aeri- Pune Sub Chapter
Bhola Nath- Bihar Chapter
Saqib Khan- Bihar Chapter
Sajneev Kumar Besra- Jharkhand Chapter
Manisha Singh- Jharkhand Chapter
​S​achin Saini- Rajasthan Chapter
​Ram Singh- Rajasthan Chapter
Prasanta Kumar Sahoo- Gujarat Chapter
Arvind Kumar- Gujarat Chapter
Alice Guram- PHHPJ&K Chapter
Vinayak Dutt- PHHPJ&K Chapter
Manoj Singh- Madhya Pradesh Chapter
Amit Pathe- Madhya Pradesh Chapter

Sangeeta Madan Rasaily- Chhattisgarh Chapter
Santosh Kumar- Chhattisgarh Chapter
Subhro Niyogi- West Bengal Chapter
Mohammed Safi Shamsi- West Bengal Chapter
Samudragupta Kashyap- North East Chapter
Teresa Rehman- North East Chapter
Irene Lalruatkimi- Mizorm Sub Chapter
Christopher Z. Sailo- Mizoram Sub Chapter
Madhavi Naidu- Andhra Pradesh & Telangana Chapter
Vivek Kumar- Andhra Pradesh & Telangana Chapter
Rajender Kataria- Karnataka Chapter
AR Hemant- Karnataka Chapter
Zafar Anjum- Singapore Chapter
Saurabh Chaturvedi- Singapore Chapter
Ishanul Karim- Bangladesh Chapter
Zahid Newaz Khan- Bangladesh Chapter
Anil Giri- Nepal Chapter
Saraswati Karmacharya- Nepal Chapter
Beruni S. Alimov- Uzbekistan Chapter
Fotimakhon Makhsimova- Uzbekistan Chapter
Anwar Ashraf- Germany - Europe Chapter
Ritika Pandey- Germany - Europe Chapter

Melvyn Gilbert- Australia Chapter

Vrishali Jain- Australia Chapter

 

Governing Council Members- Former IIMCAA Presidents

Mukesh Kaushik

Sunila Dhar

Suresh Kumar Vashishth

Prasad Sanyal

 

Governing Council Members- Former IIMCAA General Secretaries

Animesh Biswas

Rahul Sharma

Mihir Ranjan

Harshendra Singh Verdhan 

 

Governing Council Members- IIMCAA Founding Members

Mukesh Kaushik

Harshendra Singh Verdhan

Gaurav Dikshit

Animesh Biswas

Ritesh Verma

Anand Saurabh